Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסProverbs 27:15 verse
A continual dropping in a very rainy day and a contentious woman are alike .

דלף טורד ביום סגריר ואשׁת מדונים נשׁתוה

1 Samuel 14:16 verse
And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked ; and, behold, the multitude melted away , and they went on beating down one another.

ויראו הצפים לשׁאול בגבעת בנימן והנה ההמון נמוג וילך והלם

Numbers 22:33 verse
And the ass saw me, and turned from me these three times : unless she had turned from me, surely now also I had slain thee, and saved her alive .

ותראני האתון ותט לפני זה שׁלשׁ רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גמ־אתכה הרגתי ואותה החייתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting