Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסJoshua 23:10 verse
One man of you shall chase a thousand : for the LORD your God, he it is that fighteth for you, as he hath promised you.

אישׁ־אחד מכם ירדפ־אלף כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם כאשׁר דבר לכם

1 Kings 16:11 verse
And it came to pass, when he began to reign , as soon as he sat on his throne, that he slew all the house of Baasha : he left him not one that pisseth against a wall, neither of his kinsfolks , nor of his friends.

ויהי במלכו כשׁבתו על־כסאו הכה את־כל־בית בעשׁא לא־השׁאיר לו משׁתין בקיר וגאליו ורעהו

Judges 9:12 verse
Then said the trees unto the vine, Come thou, and reign over us.

ויאמרו העצים לגפן לכי־את מלוכי עלינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting