Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסHabakkuk 1:14 verse
And makest men as the fishes of the sea, as the creeping things, that have no ruler over them?

ותעשׂה אדם כדגי הים כרמשׂ לא־משׁל בו

2 Kings 16:8 verse
And Ahaz took the silver and gold that was found in the house of the LORD, and in the treasures of the king's house, and sent it for a present to the king of Assyria.

ויקח אחז את־הכסף ואת־הזהב הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך וישׁלח למלכ־אשׁור שׁחד

1 Peter 3:12 verse
For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers : but the face of the Lord is against them that do evil.

ΟΤΙ ΟΦΨΑΛΜΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΟΥς ΚΑΙ ΩΤΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΔΕΗΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΔΕ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΟΥΝΤΑς ΚΑΚΑ

footer