Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסJeremiah 50:19 verse
And I will bring Israel again to his habitation, and he shall feed on Carmel and Bashan, and his soul shall be satisfied upon mount Ephraim and Gilead.

ושׁבבתי את־ישׂראל אל־נוהו ורעה הכרמל והבשׁן ובהר אפרים והגלעד תשׂבע נפשׁו

1 Samuel 26:22 verse
And David answered and said , Behold the king's spear ! and let one of the young men come over and fetch it.

ויען דוד ויאמר הנה החנית המלך ויעבר אחד מהנערים ויקחה

Isaiah 30:28 verse
And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity : and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err .

ורוחו כנחל שׁוטף עד־צואר יחצה להנפה גוים בנפת שׁוא ורסן מתעה על לחיי עמים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting