Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסJob 3:19 verse
The small and great are there; and the servant is free from his master.

קטן וגדול שׁם הוא ועבד חפשׁי מאדניו

Luke 3:31 verse
Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,

ΤΟΥ ΜΕΛΕΑ ΤΟΥ ΜΕΝΝΑ ΤΟΥ ΜΑΤΤΑΨΑ ΤΟΥ ΝΑΨΑΜ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

Psalms 85:11 verse
Truth shall spring out of the earth ; and righteousness shall look down from heaven.

אמת מארץ תצמח וצדק משׁמים נשׁקף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting