Search:ΐ -> ΐ

ΐ


ΐ hex:#912;
Search Google:ΐ

Zero אפסDeuteronomy 22:25 verse
But if a man find a betrothed damsel in the field, and the man force her, and lie with her: then the man only that lay with her shall die :

ואמ־בשׂדה ימצא האישׁ את־הנער המארשׂה והחזיק־בה האישׁ ושׁכב עמה ומת האישׁ אשׁר־שׁכב עמה לבדו

2 Kings 4:2 verse
And Elisha said unto her, What shall I do for thee? tell me, what hast thou in the house ? And she said , Thine handmaid hath not any thing in the house, save a pot of oil.

ויאמר אליה אלישׁע מה אעשׂה־לך הגידי לי מה־ישׁ־לכי בבית ותאמר אין לשׁפחתך כל בבית כי אמ־אסוך שׁמן

Deuteronomy 9:19 verse
For I was afraid of the anger and hot displeasure, wherewith the LORD was wroth against you to destroy you. But the LORD hearkened unto me at that time also.

כי יגרתי מפני האף והחמה אשׁר קצף יהוה עליכם להשׁמיד אתכם וישׁמע יהוה אלי גם בפעם ההוא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting