Search:αγναφου -> ΑΓΝΑΦΟΥ

αγναφου


α γ ν α φ ο υ hex:#945;#947;#957;#945;#966;#959;#965;
Search Google:αγναφου

Zero אפסExodus 39:27 verse
And they made coats of fine linen of woven work for Aaron, and for his sons,

ויעשׂו את־הכתנת שׁשׁ מעשׂה ארג לאהרן ולבניו

1 Kings 10:15 verse
Beside that he had of the merchantmen , and of the traffick of the spice merchants , and of all the kings of Arabia, and of the governors of the country.

לבד מאנשׁי התרים ומסחר הרכלים וכל־מלכי הערב ופחות הארץ

Luke 24:15 verse
And it came to pass , that, while they communed together and reasoned , Jesus himself drew near , and went with them.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΩ ΟΜΙΛΕΙΝ ΑΥΤΟΥς ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΕΙΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΙΗΣΟΥς ΕΓΓΙΣΑς ΣΥΝΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΑΥΤΟΙς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting