Search:αλλον -> ΑΛΛΟΝ

αλλον


α λ λ ο ν hex:#945;#955;#955;#959;#957;
Search Google:αλλον

Zero אפסPsalms 90:16 verse
Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children.

יראה אל־עבדיך פעלך והדרך על־בניהם

Daniel 1:20 verse
And in all matters of wisdom and understanding, that the king enquired of them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm.

וכל דבר חכמת בינה אשׁר־בקשׁ מהם המלך וימצאם עשׂר ידות על כל־החרטמים האשׁפים אשׁר בכל־מלכותו

Mark 12:36 verse
For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool .

ΑΥΤΟς ΔΑΥΙΔ ΕΙΠΕΝ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΕΙΠΕΝ ΚΥΡΙΟς ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΟΥ ΚΑΨΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΕΩς ΑΝ ΨΩ ΤΟΥς ΕΧΨΡΟΥς ΣΟΥ ΥΠΟΚΑΤΩ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting