Search:αμαρτηση -> ΑΜΑΡΤΗΣΗ

αμαρτηση


α μ α ρ τ η σ η hex:#945;#956;#945;#961;#964;#951;#963;#951;
Search Google:αμαρτηση

Colossians 4:16 verse
And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans ; and that ye likewise read the epistle from Laodicea.

ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΝΑΓΝΩΣΨΗ ΠΑΡ ΥΜΙΝ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΛΑΟΔΙΚΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑς ΙΝΑ ΚΑΙ ΥΜΕΙς ΑΝΑΓΝΩΤΕ

Proverbs 20:17 verse
Bread of deceit is sweet to a man ; but afterwards his mouth shall be filled with gravel.

ערב לאישׁ לחם שׁקר ואחר ימלא־פיהו חצץ

Psalms 3:3 verse
But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.

ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשׁי

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting