Search:αμπελον -> ΑΜΠΕΛΟΝ

αμπελον


α μ π ε λ ο ν hex:#945;#956;#960;#949;#955;#959;#957;
Search Google:αμπελον

Zero אפסLuke 11:34 verse
The light of the body is the eye : therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light ; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.

Ο ΛΥΧΝΟς ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΟΦΨΑΛΜΟς ΣΟΥ ΑΠΛΟΥς Η ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΠΑΝ ΔΕ ΠΟΝΗΡΟς Η ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ

Exodus 11:10 verse
And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh : and the LORD hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land.

ומשׁה ואהרן עשׂו את־כל־המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את־לב פרעה ולא־שׁלח את־בני־ישׂראל מארצו

Matthew 5:11 verse
Blessed are ye , when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely , for my sake .

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΣΤΕ ΟΤΑΝ ΟΝΕΙΔΙΣΩΣΙΝ ΥΜΑς ΚΑΙ ΔΙΩΞΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΙΠΩΣΙΝ ΠΑΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΚΑΨ ΥΜΩΝ ΘΕΥΔΟΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ

footer