Search:αμπελον -> ΑΜΠΕΛΟΝ

αμπελον


α μ π ε λ ο ν hex:#945;#956;#960;#949;#955;#959;#957;
Search Google:αμπελον

Zero אפסEzekiel 33:4 verse
Then whosoever heareth the sound of the trumpet, and taketh not warning ; if the sword come , and take him away , his blood shall be upon his own head.

ושׁמע השׁמע את־קול השׁופר ולא נזהר ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשׁו יהיה

Luke 15:3 verse
And he spake this parable unto them, saying ,

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟς ΑΥΤΟΥς ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΛΕΓΩΝ

1 Chronicles 1:2 verse
Kenan, Mahalaleel, Jered,

קינן מהללאל ירד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting