Search:αμπελον -> ΑΜΠΕΛΟΝ

αμπελον


α μ π ε λ ο ν hex:#945;#956;#960;#949;#955;#959;#957;
Search Google:αμπελον

Zero אפסLeviticus 21:22 verse
He shall eat the bread of his God, both of the most holy, and of the holy.

לחם אלהיו מקדשׁי הקדשׁים ומנ־הקדשׁים יאכל

2 Chronicles 8:12 verse
Then Solomon offered burnt offerings unto the LORD on the altar of the LORD, which he had built before the porch,

אז העלה שׁלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשׁר בנה לפני האולם

Daniel 4:36 verse
At the same time my reason returned unto me ; and for the glory of my kingdom, mine honour and brightness returned unto me ; and my counsellors and my lords sought unto me ; and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me.

בה־זמנא מנדעי יתוב עלי וליקר מלכותי הדרי וזוי יתוב עלי ולי הדברי ורברבני יבעון ועל־מלכותי התקנת ורבו יתירה הוספת לי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting