Search:αναστη -> ΑΝΑΣΤΗ

αναστη


α ν α σ τ η hex:#945;#957;#945;#963;#964;#951;
Search Google:αναστη

Zero אפסProverbs 25:18 verse
A man that beareth false witness against his neighbour is a maul, and a sword, and a sharp arrow.

מפיץ וחרב וחץ שׁנון אישׁ ענה ברעהו עד שׁקר

Exodus 33:6 verse
And the children of Israel stripped themselves of their ornaments by the mount Horeb.

ויתנצלו בני־ישׂראל את־עדים מהר חורב

Revelation 18:13 verse
And cinnamon, and odours, and ointments, and frankincense, and wine, and oil, and fine flour, and wheat, and beasts, and sheep, and horses, and chariots, and slaves, and souls of men.

ΚΑΙ ΚΙΝΝΑΜΩΜΟΝ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΝ ΚΑΙ ΨΥΜΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΡΟΝ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΔΑΛΙΝ ΚΑΙ ΣΙΤΟΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΡΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΧΑς ΑΝΨΡΩΠΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting