Search:αναστη -> ΑΝΑΣΤΗ

αναστη


α ν α σ τ η hex:#945;#957;#945;#963;#964;#951;
Search Google:αναστη

Zero אפסIsaiah 10:33 verse
Behold, the Lord, the LORD of hosts, shall lop the bough with terror : and the high ones of stature shall be hewn down , and the haughty shall be humbled .

הנה האדון יהוה צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישׁפלו

Proverbs 7:10 verse
And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot , and subtil of heart.

והנה אשׁה לקראתו שׁית זונה ונצרת לב

2 Kings 23:30 verse
And his servants carried him in a chariot dead from Megiddo, and brought him to Jerusalem, and buried him in his own sepulchre. And the people of the land took Jehoahaz the son of Josiah, and anointed him, and made him king in his father's stead.

וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושׁלם ויקברהו בקברתו ויקח עמ־הארץ את־יהואחז בנ־יאשׁיהו וימשׁחו אתו וימליכו אתו תחת אביו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting