Search:ανεγνωτε -> ΑΝΕΓΝΩΤΕ

ανεγνωτε


α ν ε γ ν ω τ ε hex:#945;#957;#949;#947;#957;#969;#964;#949;
Search Google:ανεγνωτε

Zero אפס1 Chronicles 21:11 verse
So Gad came to David, and said unto him, Thus saith the LORD, Choose thee

ויבא גד אל־דויד ויאמר לו כה־אמר יהוה קבל־לך

Joel 2:2 verse
A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains : a great people and a strong ; there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations.

יום חשׁך ואפלה יום ענן וערפל כשׁחר פרשׂ על־ההרים עם רב ועצום כמהו לא נהיה מנ־העולם ואחריו לא יוסף עד־שׁני דור ודור

Matthew 12:39 verse
But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign ; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas :

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΓΕΝΕΑ ΠΟΝΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΙΧΑΛΙς ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΟΥ ΔΟΨΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting