Search:ανεγνωτε -> ΑΝΕΓΝΩΤΕ

ανεγνωτε


α ν ε γ ν ω τ ε hex:#945;#957;#949;#947;#957;#969;#964;#949;
Search Google:ανεγνωτε

Zero אפסMicah 7:17 verse
They shall lick the dust like a serpent, they shall move out of their holes like worms of the earth : they shall be afraid of the LORD our God, and shall fear because of thee.

ילחכו עפר כנחשׁ כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל־יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך

Zechariah 1:11 verse
And they answered the angel of the LORD that stood among the myrtle trees, and said , We have walked to and fro through the earth, and, behold, all the earth sitteth still , and is at rest .

ויענו את־מלאך יהוה העמד בין ההדסים ויאמרו התהלכנו בארץ והנה כל־הארץ ישׁבת ושׁקטת

Luke 14:25 verse
And there went great multitudes with him : and he turned , and said unto them,

ΣΥΝΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΔΕ ΑΥΤΩ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΕΙς ΕΙΠΕΝ ΠΡΟς ΑΥΤΟΥς

footer