Search:ανεγνωτε -> ΑΝΕΓΝΩΤΕ

ανεγνωτε


α ν ε γ ν ω τ ε hex:#945;#957;#949;#947;#957;#969;#964;#949;
Search Google:ανεγνωτε

Zero אפסZephaniah 1:7 verse
Hold thy peace at the presence of the Lord GOD : for the day of the LORD is at hand : for the LORD hath prepared a sacrifice, he hath bid his guests .

הס מפני אדני יהוה כי קרוב יום יהוה כי־הכין יהוה זבח הקדישׁ קראיו

Acts 26:20 verse
But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judaea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.

ΑΛΛΑ ΤΟΙς ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΠΡΩΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙς ΠΑΣΑΝ ΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς ΚΑΙ ΤΟΙς ΕΨΝΕΣΙΝ ΑΠΗΓΓΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΑΞΙΑ ΤΗς ΜΕΤΑΝΟΙΑς ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΑς

Ezekiel 32:22 verse
Asshur is there and all her company : his graves are about him: all of them slain, fallen by the sword :

שׁם אשׁור וכל־קהלה סביבותיו קברתיו כלם חללים הנפלים בחרב

footer