Search:ανεγνωτε -> ΑΝΕΓΝΩΤΕ

ανεγνωτε


α ν ε γ ν ω τ ε hex:#945;#957;#949;#947;#957;#969;#964;#949;
Search Google:ανεγνωτε

Zero אפסNahum 3:3 verse
The horseman lifteth up both the bright sword and the glittering spear : and there is a multitude of slain, and a great number of carcases ; and there is none end of their corpses ; they stumble upon their corpses :

פרשׁ מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשׁלו בגויתם

Matthew 9:16 verse
No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.

ΟΥΔΕΙς ΔΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΙΒΛΗΜΑ ΡΑΚΟΥς ΑΓΝΑΦΟΥ ΕΠΙ ΙΜΑΤΙΩ ΠΑΛΑΙΩ ΑΙΡΕΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝ ΣΧΙΣΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

Romans 13:2 verse
Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God : and they that resist shall receive to themselves damnation.

ΩΣΤΕ Ο ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΕΝΟς ΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΨΕΣΤΗΚΕΝ ΟΙ ΔΕ ΑΝΨΕΣΤΗΚΟΤΕς ΕΑΥΤΟΙς ΚΡΙΜΑ ΛΗΜΘΟΝΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting