Search:ανοια -> ΑΝΟΙΑ

ανοια


α ν ο ι α hex:#945;#957;#959;#953;#945;
Search Google:ανοια

Zero אפסJob 6:22 verse
Did I say , Bring unto me? or, Give a reward for me of your substance ?

הכי־אמרתי הבו לי ומכחכם שׁחדו בעדי

Ezekiel 11:20 verse
That they may walk in my statutes, and keep mine ordinances, and do them: and they shall be my people, and I will be their God.

למען בחקתי ילכו ואת־משׁפטי ישׁמרו ועשׂו אתם והיו־לי לעם ואני אהיה להם לאלהים

Revelation 19:15 verse
And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations : and he shall rule them with a rod of iron : and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God.

ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟς ΑΥΤΟΥ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΟΜΦΑΙΑ ΟΞΕΙΑ ΙΝΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΠΑΤΑΞΗ ΤΑ ΕΨΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΠΟΙΜΑΝΕΙ ΑΥΤΟΥς ΕΝ ΡΑΒΔΩ ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΠΑΤΕΙ ΤΗΝ ΛΗΝΟΝ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΨΥΜΟΥ ΤΗς ΟΡΓΗς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting