Search:ανοια -> ΑΝΟΙΑ

ανοια


α ν ο ι α hex:#945;#957;#959;#953;#945;
Search Google:ανοια

Zero אפס1 Corinthians 1:2 verse
Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours :

ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΗ ΟΥΣΗ ΕΝ ΚΟΡΙΝΨΩ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙς ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΛΗΤΟΙς ΑΓΙΟΙς ΣΥΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙς ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙς ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ

Deuteronomy 33:13 verse
And of Joseph he said , Blessed of the LORD be his land, for the precious things of heaven, for the dew, and for the deep that coucheth beneath ,

וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שׁמים מטל ומתהום רבצת תחת

Jeremiah 27:10 verse
For they prophesy a lie unto you, to remove you far from your land ; and that I should drive you out , and ye should perish .

כי שׁקר הם נבאים לכם למען הרחיק אתכם מעל אדמתכם והדחתי אתכם ואבדתם

footer