Search:ανοια -> ΑΝΟΙΑ

ανοια


α ν ο ι α hex:#945;#957;#959;#953;#945;
Search Google:ανοια

Zero אפסMatthew 9:10 verse
And it came to pass , as Jesus sat at meat in the house, behold , many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΕΛΨΟΝΤΕς ΣΥΝΑΝΕΚΕΙΝΤΟ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙς ΜΑΨΗΤΑΙς ΑΥΤΟΥ

Jeremiah 51:3 verse
Against him that bendeth let the archer bend his bow, and against him that lifteth himself up in his brigandine : and spare ye not her young men ; destroy ye utterly all her host.

אל־ידרך ידרך הדרך קשׁתו ואל־יתעל בסרינו ואל־תחמלו אל־בחריה החרימו כל־צבאה

Philippians 3:9 verse
And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith :

ΚΑΙ ΕΥΡΕΨΩ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΗ ΕΧΩΝ ΕΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩς ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΕΚ ΨΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΠΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting