Search:αἰτέω -> ΑἸΤΈΩ

αἰτέω


α ἰ τ έ ω hex:#945;#7984;#964;#941;#969;
Search Google:αἰτέω

Zero אפסJoshua 9:27 verse
And Joshua made them that day hewers of wood and drawers of water for the congregation, and for the altar of the LORD, even unto this day, in the place which he should choose .

ויתנם יהושׁע ביום ההוא חטבי עצים ושׁאבי מים לעדה ולמזבח יהוה עד־היום הזה אל־המקום אשׁר יבחר

Acts 26:13 verse
At midday , O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

ΗΜΕΡΑς ΜΕΣΗς ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΙΔΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΟΨΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΘΑΝ ΜΕ ΦΩς ΚΑΙ ΤΟΥς ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥς

Proverbs 26:14 verse
As the door turneth upon his hinges, so doth the slothful upon his bed.

הדלת תסוב על־צירה ועצל על־מטתו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting