Search:βότρυσ -> ΒΌΤΡΥΣ

βότρυσ


β ό τ ρ υ σ hex:#946;#972;#964;#961;#965;#963;
Search Google:βότρυσ

Zero אפסDeuteronomy 1:38 verse
But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither: encourage him: for he shall cause Israel to inherit it.

יהושׁע בנ־נון העמד לפניך הוא יבא שׁמה אתו חזק כי־הוא ינחלנה את־ישׂראל

Leviticus 18:13 verse
Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother's sister : for she is thy mother's near kinswoman.

ערות אחות־אמך לא תגלה כי־שׁאר אמך הוא

Daniel 11:24 verse
He shall enter peaceably even upon the fattest places of the province ; and he shall do that which his fathers have not done , nor his fathers ' fathers ; he shall scatter among them the prey, and spoil, and riches : yea, and he shall forecast his devices against the strong holds, even for a time.

בשׁלוה ובמשׁמני מדינה יבוא ועשׂה אשׁר לא־עשׂו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושׁלל ורכושׁ להם יבזור ועל מבצרים יחשׁב מחשׁבתיו ועד־עת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting