Search:βηθανία -> ΒΗΘΑΝΊΑ

βηθανία


β η θ α ν ί α hex:#946;#951;#952;#945;#957;#943;#945;
Search Google:βηθανία

Hosea 1:2 verse
The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go , take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms : for the land hath committed great whoredom , departing from the LORD.

תחלת דבר־יהוה בהושׁע ויאמר יהוה אל־הושׁע לך קח־לך אשׁת זנונים וילדי זנונים כי־זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה

Mark 11:33 verse
And they answered and said unto Jesus, We cannot tell . And Jesus answering saith unto them, Neither do I tell you by what authority I do these things.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΨΕΝΤΕς ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥς ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΟΥΔΕ ΕΓΩ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΝ ΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΩ

John 4:12 verse
Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle ?

ΜΗ ΣΥ ΜΕΙΖΩΝ ΕΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΗΜΩΝ ΙΑΚΩΒ Ος ΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΨΡΕΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting