Search:βρῶμα -> ΒΡῶΜΑ

βρῶμα


β ρ ῶ μ α hex:#946;#961;#8182;#956;#945;
Search Google:βρῶμα

Zero אפסGenesis 17:16 verse
And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations ; kings of people shall be of her.

וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו

Job 27:14 verse
If his children be multiplied , it is for the sword : and his offspring shall not be satisfied with bread.

אמ־ירבו בניו למו־חרב וצאצאיו לא ישׂבעו־לחם

1 Peter 2:22 verse
Who did no sin, neither was guile found in his mouth :

Ος ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΟΥΚ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΟΥΔΕ ΕΥΡΕΨΗ ΔΟΛΟς ΕΝ ΤΩ ΣΤΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting