Search:βρῶμα -> ΒΡῶΜΑ

βρῶμα


β ρ ῶ μ α hex:#946;#961;#8182;#956;#945;
Search Google:βρῶμα

Zero אפסJudges 7:18 verse
When I blow with a trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side of all the camp, and say , The sword of the LORD, and of Gideon.

ותקעתי בשׁופר אנכי וכל־אשׁר אתי ותקעתם בשׁופרות גמ־אתם סביבות כל־המחנה ואמרתם ליהוה ולגדעון

Zechariah 9:17 verse
For how great is his goodness, and how great is his beauty ! corn shall make the young men cheerful , and new wine the maids.

כי מה־טובו ומה־יפיו דגן בחורים ותירושׁ ינובב בתלות

1 Thessalonians 5:23 verse
And the very God of peace sanctify you wholly ; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

ΑΥΤΟς ΔΕ Ο ΨΕΟς ΤΗς ΕΙΡΗΝΗς ΑΓΙΑΣΑΙ ΥΜΑς ΟΛΟΤΕΛΕΙς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΥΜΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΘΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΜΕΜΠΤΩς ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΡΗΨΕΙΗ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting