Search:γ -> Γ

γ


γ hex:#947;
Search Google:γ

Zero אפסGenesis 17:15 verse
And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.

ויאמר אלהים אל־אברהם שׂרי אשׁתך לא־תקרא את־שׁמה שׂרי כי שׂרה שׁמה

Hebrews 4:16 verse
Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.

ΠΡΟΣΕΡΧΩΜΕΨΑ ΟΥΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑς ΤΩ ΨΡΟΝΩ ΤΗς ΧΑΡΙΤΟς ΙΝΑ ΛΑΒΩΜΕΝ ΕΛΕΟς ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΕΥΡΩΜΕΝ ΕΙς ΕΥΚΑΙΡΟΝ ΒΟΗΨΕΙΑΝ

Isaiah 7:8 verse
For the head of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin ; and within threescore and five years shall Ephraim be broken , that it be not a people.

כי ראשׁ ארם דמשׂק וראשׁ דמשׂק רצין ובעוד שׁשׁים וחמשׁ שׁנה יחת אפרים מעם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting