Search:γ -> Γ

γ


γ hex:#947;
Search Google:γ

Zero אפס2 Kings 21:21 verse
And he walked in all the way that his father walked in , and served the idols that his father served , and worshipped them:

וילך בכל־הדרך אשׁר־הלך אביו ויעבד את־הגללים אשׁר עבד אביו וישׁתחו להם

Acts 23:13 verse
And they were more than forty which had made this conspiracy.

ΗΣΑΝ ΔΕ ΠΛΕΙΟΥς ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΙ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΙ

Jeremiah 19:5 verse
They have built also the high places of Baal, to burn their sons with fire for burnt offerings unto Baal, which I commanded not, nor spake it, neither came it into my mind :

ובנו את־במות הבעל לשׂרף את־בניהם באשׁ עלות לבעל אשׁר לא־צויתי ולא דברתי ולא עלתה על־לבי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting