Search:γαζαν -> ΓΑΖΑΝ

γαζαν


γ α ζ α ν hex:#947;#945;#950;#945;#957;
Search Google:γαζαν

Zero אפסActs 13:30 verse
But God raised him from the dead :

Ο ΔΕ ΨΕΟς ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

Micah 7:2 verse
The good man is perished out of the earth : and there is none upright among men : they all lie in wait for blood ; they hunt every man his brother with a net.

אבד חסיד מנ־הארץ וישׁר באדם אין כלם לדמים יארבו אישׁ את־אחיהו יצודו חרם

John 17:22 verse
And the glory which thou gavest me I have given them ; that they may be one, even as we are one :

ΚΑΓΩ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΗΝ ΔΕΔΩΚΑς ΜΟΙ ΔΕΔΩΚΑ ΑΥΤΟΙς ΙΝΑ ΩΣΙΝ ΕΝ ΚΑΨΩς ΗΜΕΙς ΕΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting