Search:γραθω -> ΓΡΑΘΩ

γραθω


γ ρ α θ ω hex:#947;#961;#945;#952;#969;
Search Google:γραθω

Zero אפסLuke 13:7 verse
Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold , these three years I come seeking fruit on this fig tree, and find none : cut it down ; why cumbereth it the ground ?

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟς ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΝ ΙΔΟΥ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΑΦ ΟΥ ΕΡΧΟΜΑΙ ΖΗΤΩΝ ΚΑΡΠΟΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΚΗ ΤΑΥΤΗ ΚΑΙ ΟΥΧ ΕΥΡΙΣΚΩ ΕΚΚΟΘΟΝ ΑΥΤΗΝ ΙΝΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ

Jeremiah 50:9 verse
For, lo, I will raise and cause to come up against Babylon an assembly of great nations from the north country : and they shall set themselves in array against her; from thence she shall be taken : their arrows shall be as of a mighty expert man ; none shall return in vain.

כי הנה אנכי מעיר ומעלה על־בבל קהל־גוים גדלים מארץ צפון וערכו לה משׁם תלכד חציו כגבור משׁכיל לא ישׁוב ריקם

Jeremiah 29:5 verse
Build ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them;

בנו בתים ושׁבו ונטעו גנות ואכלו את־פרין

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting