Search:γραφων -> ΓΡΑΦΩΝ

γραφων


γ ρ α φ ω ν hex:#947;#961;#945;#966;#969;#957;
Search Google:γραφων

Zero אפס2 Samuel 14:10 verse
And the king said , Whosoever saith ought unto thee, bring him to me, and he shall not touch thee any more .

ויאמר המלך המדבר אליך והבאתו אלי ולא־יסיף עוד לגעת בך

Jeremiah 2:29 verse
Wherefore will ye plead with me? ye all have transgressed against me, saith the LORD.

למה תריבו אלי כלכם פשׁעתם בי נאמ־יהוה

Acts 28:15 verse
And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii forum, and The three taverns : whom when Paul saw , he thanked God, and took courage.

ΚΑΚΕΙΨΕΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕς ΤΑ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΗΛΨΑΝ ΕΙς ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΗΜΙΝ ΑΧΡΙς ΑΠΠΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΟΥς ΙΔΩΝ Ο ΠΑΥΛΟς ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑς ΤΩ ΨΕΩ ΕΛΑΒΕΝ ΨΑΡΣΟς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting