Search:δεσμεύω -> ΔΕΣΜΕΎΩ

δεσμεύω


δ ε σ μ ε ύ ω hex:#948;#949;#963;#956;#949;#973;#969;
Search Google:δεσμεύω

Zero אפסMatthew 20:12 verse
Saying , These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.

ΛΕΓΟΝΤΕς ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΙ ΙΣΟΥς ΑΥΤΟΥς ΗΜΙΝ ΕΠΟΙΗΣΑς ΤΟΙς ΒΑΣΤΑΣΑΣΙΝ ΤΟ ΒΑΡΟς ΤΗς ΗΜΕΡΑς ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

1 Kings 7:39 verse
And he put five bases on the right side of the house, and five on the left side of the house : and he set the sea on the right side of the house eastward over against the south.

ויתן את־המכנות חמשׁ על־כתף הבית מימין וחמשׁ על־כתף הבית משׂמאלו ואת־הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב

Deuteronomy 21:14 verse
And it shall be, if thou have no delight in her, then thou shalt let her go whither she will ; but thou shalt not sell her at all for money, thou shalt not make merchandise of her, because thou hast humbled her.

והיה אמ־לא חפצת בה ושׁלחתה לנפשׁה ומכר לא־תמכרנה בכסף לא־תתעמר בה תחת אשׁר עניתה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting