Search:διωξετε -> ΔΙΩΞΕΤΕ

διωξετε


δ ι ω ξ ε τ ε hex:#948;#953;#969;#958;#949;#964;#949;
Search Google:διωξετε

Zero אפסPsalms 141:9 verse
Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity.

שׁמרני מידי פח יקשׁו לי ומקשׁות פעלי און

Numbers 16:22 verse
And they fell upon their faces, and said , O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin , and wilt thou be wroth with all the congregation ?

ויפלו על־פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל־בשׂר האישׁ אחד יחטא ועל כל־העדה תקצף

Matthew 13:17 verse
For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see , and have not seen them; and to hear those things which ye hear , and have not heard them.

ΑΜΗΝ ΓΑΡ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΠΕΨΥΜΗΣΑΝ ΙΔΕΙΝ Α ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΙ Α ΑΚΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting