Search:διωξετε -> ΔΙΩΞΕΤΕ

διωξετε


δ ι ω ξ ε τ ε hex:#948;#953;#969;#958;#949;#964;#949;
Search Google:διωξετε

Zero אפסJohn 8:21 verse
Then said Jesus again unto them, I go my way , and ye shall seek me, and shall die in your sins : whither I go , ye cannot come .

ΕΙΠΕΝ ΟΥΝ ΠΑΛΙΝ ΑΥΤΟΙς ΕΓΩ ΥΠΑΓΩ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΥΜΩΝ ΑΠΟΨΑΝΕΙΣΨΕ ΟΠΟΥ ΕΓΩ ΥΠΑΓΩ ΥΜΕΙς ΟΥ ΔΥΝΑΣΨΕ ΕΛΨΕΙΝ

2 Chronicles 1:8 verse
And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.

ויאמר שׁלמה לאלהים אתה עשׂית עמ־דויד אבי חסד גדול והמלכתני תחתיו

John 5:17 verse
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto , and I work .

Ο ΔΕ ΑΠΕΚΡΙΝΑΤΟ ΑΥΤΟΙς Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ ΕΩς ΑΡΤΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΓΩ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting