Search:δρεπανον -> ΔΡΕΠΑΝΟΝ

δρεπανον


δ ρ ε π α ν ο ν hex:#948;#961;#949;#960;#945;#957;#959;#957;
Search Google:δρεπανον

Zero אפסEzekiel 32:2 verse
Son of man, take up a lamentation for Pharaoh king of Egypt, and say unto him, Thou art like a young lion of the nations, and thou art as a whale in the seas : and thou camest forth with thy rivers, and troubledst the waters with thy feet, and fouledst their rivers.

בנ־אדם שׂא קינה על־פרעה מלכ־מצרים ואמרת אליו כפיר גוים נדמית ואתה כתנים בימים ותגח בנהרותיך ותדלח־מים ברגליך ותרפס נהרותם

Psalms 105:31 verse
He spake , and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts.

אמר ויבא ערב כנים בכל־גבולם

1 Timothy 6:17 verse
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded , nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy ;

ΤΟΙς ΠΛΟΥΣΙΟΙς ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΑΙΩΝΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕ ΜΗ ΥΘΗΛΟΦΡΟΝΕΙΝ ΜΗΔΕ ΗΛΠΙΚΕΝΑΙ ΕΠΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΑΔΗΛΟΤΗΤΙ ΑΛΛ ΕΠΙ ΨΕΩ ΤΩ ΠΑΡΕΧΟΝΤΙ ΗΜΙΝ ΠΑΝΤΑ ΠΛΟΥΣΙΩς ΕΙς ΑΠΟΛΑΥΣΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting