Search:δρεπανον -> ΔΡΕΠΑΝΟΝ

δρεπανον


δ ρ ε π α ν ο ν hex:#948;#961;#949;#960;#945;#957;#959;#957;
Search Google:δρεπανον

Zero אפס1 Thessalonians 2:14 verse
For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judaea are in Christ Jesus : for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews :

ΥΜΕΙς ΓΑΡ ΜΙΜΗΤΑΙ ΕΓΕΝΗΨΗΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΩΝ ΟΥΣΩΝ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΑΥΤΑ ΕΠΑΨΕΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙς ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΥΛΕΤΩΝ ΚΑΨΩς ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

Exodus 39:10 verse
And they set in it four rows of stones : the first row was a sardius, a topaz, and a carbuncle : this was the first row.

וימלאו־בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד

Nehemiah 11:33 verse
Hazor, Ramah, Gittaim,

חצור רמה גתים

footer