Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפס2 Kings 10:21 verse
And Jehu sent through all Israel : and all the worshippers of Baal came , so that there was not a man left that came not. And they came into the house of Baal ; and the house of Baal was full from one end to another.

וישׁלח יהוא בכל־ישׂראל ויבאו כל־עבדי הבעל ולא־נשׁאר אישׁ אשׁר לא־בא ויבאו בית הבעל וימלא בית־הבעל פה לפה

Deuteronomy 32:1 verse
Give ear , O ye heavens, and I will speak ; and hear , O earth, the words of my mouth.

האזינו השׁמים ואדברה ותשׁמע הארץ אמרי־פי

Isaiah 45:23 verse
I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return , That unto me every knee shall bow , every tongue shall swear .

בי נשׁבעתי יצא מפי צדקה דבר ולא ישׁוב כי־לי תכרע כל־ברך תשׁבע כל־לשׁון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting