Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפס1 Kings 7:24 verse
And under the brim of it round about there were knops compassing it, ten in a cubit, compassing the sea round about : the knops were cast in two rows, when it was cast .

ופקעים מתחת לשׂפתו סביב סבבים אתו עשׂר באמה מקפים את־הים סביב שׁני טורים הפקעים יצקים ביצקתו

2 Kings 4:10 verse
Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall ; and let us set for him there a bed, and a table, and a stool, and a candlestick : and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither.

נעשׂה־נא עלית־קיר קטנה ונשׂים לו שׁם מטה ושׁלחן וכסא ומנורה והיה בבאו אלינו יסור שׁמה

1 Kings 11:18 verse
And they arose out of Midian, and came to Paran : and they took men with them out of Paran, and they came to Egypt, unto Pharaoh king of Egypt ; which gave him an house, and appointed him victuals, and gave him land.

ויקמו ממדין ויבאו פארן ויקחו אנשׁים עמם מפארן ויבאו מצרים אל־פרעה מלכ־מצרים ויתנ־לו בית ולחם אמר לו וארץ נתן לו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting