Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסProverbs 7:27 verse
Her house is the way to hell, going down to the chambers of death.

דרכי שׁאול ביתה ירדות אל־חדרי־מות

Isaiah 52:5 verse
Now therefore, what have I here, saith the LORD, that my people is taken away for nought ? they that rule over them make them to howl , saith the LORD ; and my name continually every day is blasphemed .

ועתה מי־לי־פה נאמ־יהוה כי־לקח עמי חנם משׁלו יהילילו נאמ־יהוה ותמיד כל־היום שׁמי מנאץ

Acts 27:2 verse
And entering into a ship of Adramyttium, we launched , meaning to sail by the coasts of Asia ; one Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us.

ΕΠΙΒΑΝΤΕς ΔΕ ΠΛΟΙΩ ΑΔΡΑΜΥΤΤΗΝΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΠΛΕΙΝ ΕΙς ΤΟΥς ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΤΟΠΟΥς ΑΝΗΧΨΗΜΕΝ ΟΝΤΟς ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟς ΨΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting