Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסEzekiel 6:2 verse
Son of man, set thy face toward the mountains of Israel, and prophesy against them,

בנ־אדם שׂים פניך אל־הרי ישׂראל והנבא אליהם

1 Chronicles 10:1 verse
Now the Philistines fought against Israel ; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.

ופלשׁתים נלחמו בישׂראל וינס אישׁ־ישׂראל מפני פלשׁתים ויפלו חללים בהר גלבע

2 Kings 15:13 verse
Shallum the son of Jabesh began to reign in the nine and thirtieth year of Uzziah king of Judah ; and he reigned a full month in Samaria.

שׁלום בנ־יבישׁ מלך בשׁנת שׁלשׁים ותשׁע שׁנה לעזיה מלך יהודה וימלך ירח־ימים בשׁמרון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting