Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסIsaiah 37:20 verse
Now therefore, O LORD our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the LORD, even thou only.

ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו מידו וידעו כל־ממלכות הארץ כי־אתה יהוה לבדך

Ecclesiastes 4:4 verse
Again, I considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his neighbour. This is also vanity and vexation of spirit.

וראיתי אני את־כל־עמל ואת כל־כשׁרון המעשׂה כי היא קנאת־אישׁ מרעהו גמ־זה הבל ורעות רוח

Numbers 15:2 verse
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land of your habitations, which I give unto you,

דבר אל־בני ישׂראל ואמרת אלהם כי תבאו אל־ארץ מושׁבתיכם אשׁר אני נתן לכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting