Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסJob 2:10 verse
But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh . What ? shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil ? In all this did not Job sin with his lips.

ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את־הטוב נקבל מאת האלהים ואת־הרע לא נקבל בכל־זאת לא־חטא איוב בשׂפתיו

2 Samuel 18:23 verse
But howsoever, said he, let me run . And he said unto him, Run . Then Ahimaaz ran by the way of the plain, and overran Cushi.

ויהי־מה ארוץ ויאמר לו רוץ וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את־הכושׁי

Ezekiel 35:1 verse
Moreover the word of the LORD came unto me, saying ,

ויהי דבר־יהוה אלי לאמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting