Search:ε -> Ε

ε


ε hex:#949;
Search Google:ε

Zero אפסJeremiah 6:19 verse
Hear , O earth : behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it.

שׁמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל־העם הזה פרי מחשׁבותם כי על־דברי לא הקשׁיבו ותורתי וימאסו־בה

Exodus 3:11 verse
And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt ?

ויאמר משׁה אל־האלהים מי אנכי כי אלך אל־פרעה וכי אוציא את־בני ישׂראל ממצרים

2 Kings 14:12 verse
And Judah was put to the worse before Israel ; and they fled every man to their tents.

וינגף יהודה לפני ישׂראל וינסו אישׁ לאהלו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting