Search:εβαλεν -> ΕΒΑΛΕΝ

εβαλεν


ε β α λ ε ν hex:#949;#946;#945;#955;#949;#957;
Search Google:εβαλεν

Zero אפסPhilippians 3:5 verse
Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews ; as touching the law, a Pharisee ;

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟς ΕΚ ΓΕΝΟΥς ΙΣΡΑΗΛ ΦΥΛΗς ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΕΒΡΑΙΟς ΕΞ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟς

Jeremiah 39:6 verse
Then the king of Babylon slew the sons of Zedekiah in Riblah before his eyes : also the king of Babylon slew all the nobles of Judah.

וישׁחט מלך בבל את־בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל־חרי יהודה שׁחט מלך בבל

Luke 20:10 verse
And at the season he sent a servant to the husbandmen, that they should give him of the fruit of the vineyard : but the husbandmen beat him, and sent him away empty.

ΚΑΙ ΚΑΙΡΩ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΠΡΟς ΤΟΥς ΓΕΩΡΓΟΥς ΔΟΥΛΟΝ ΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟς ΔΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΥΤΟΝ ΔΕΙΡΑΝΤΕς ΚΕΝΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting