Search:εβαλεν -> ΕΒΑΛΕΝ

εβαλεν


ε β α λ ε ν hex:#949;#946;#945;#955;#949;#957;
Search Google:εβαλεν

Zero אפסMatthew 24:34 verse
Verily I say unto you, This generation shall not pass , till all these things be fulfilled .

ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥ ΜΗ ΠΑΡΕΛΨΗ Η ΓΕΝΕΑ ΑΥΤΗ ΕΩς ΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΓΕΝΗΤΑΙ

1 Timothy 6:10 verse
For the love of money is the root of all evil : which while some coveted after , they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

ΡΙΖΑ ΓΑΡ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ Ης ΤΙΝΕς ΟΡΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΠΕΠΛΑΝΗΨΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗς ΠΙΣΤΕΩς ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΥς ΠΕΡΙΕΠΕΙΡΑΝ ΟΔΥΝΑΙς ΠΟΛΛΑΙς

Ezra 10:38 verse
And Bani, and Binnui, Shimei,

ובני ובנוי שׁמעי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting