Search:εβαλεν -> ΕΒΑΛΕΝ

εβαλεν


ε β α λ ε ν hex:#949;#946;#945;#955;#949;#957;
Search Google:εβαλεν

Zero אפסLuke 9:3 verse
And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money ; neither have two coats apiece.

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟς ΑΥΤΟΥς ΜΗΔΕΝ ΑΙΡΕΤΕ ΕΙς ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΜΗΤΕ ΡΑΒΔΟΝ ΜΗΤΕ ΠΗΡΑΝ ΜΗΤΕ ΑΡΤΟΝ ΜΗΤΕ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΜΗΤΕ ΔΥΟ ΧΙΤΩΝΑς ΕΧΕΙΝ

Leviticus 17:14 verse
For it is the life of all flesh ; the blood of it is for the life thereof: therefore I said unto the children of Israel, Ye shall eat the blood of no manner of flesh : for the life of all flesh is the blood thereof: whosoever eateth it shall be cut off .

כי־נפשׁ כל־בשׂר דמו בנפשׁו הוא ואמר לבני ישׂראל דם כל־בשׂר לא תאכלו כי נפשׁ כל־בשׂר דמו הוא כל־אכליו יכרת

Lamentations 3:4 verse
My flesh and my skin hath he made old ; he hath broken my bones.

בלה בשׂרי ועורי שׁבר עצמותי

footer