Search:εβαλεν -> ΕΒΑΛΕΝ

εβαλεν


ε β α λ ε ν hex:#949;#946;#945;#955;#949;#957;
Search Google:εβαλεν

Zero אפס1 Chronicles 23:17 verse
And the sons of Eliezer were, Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons ; but the sons of Rehabiah were very many .

ויהיו בני־אליעזר רחביה הראשׁ ולא־היה לאליעזר בנים אחרים ובני רחביה רבו למעלה

1 Samuel 28:14 verse
And he said unto her, What form is he of? And she said , An old man cometh up ; and he is covered with a mantle. And Saul perceived that it was Samuel, and he stooped with his face to the ground, and bowed himself.

ויאמר לה מה־תארו ותאמר אישׁ זקן עלה והוא עטה מעיל וידע שׁאול כי־שׁמואל הוא ויקד אפים ארצה וישׁתחו

Mark 14:61 verse
But he held his peace , and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed ?

Ο ΔΕ ΕΣΙΩΠΑ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΠΕΚΡΙΝΑΤΟ ΟΥΔΕΝ ΠΑΛΙΝ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥς ΕΠΗΡΩΤΑ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΣΥ ΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟς Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΗΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting