Search:εγενηψη -> ΕΓΕΝΗΨΗ

εγενηψη


ε γ ε ν η ψ η hex:#949;#947;#949;#957;#951;#968;#951;
Search Google:εγενηψη

Zero אפסGenesis 2:16 verse
And the LORD God commanded the man, saying , Of every tree of the garden thou mayest freely eat :

ויצו יהוה אלהים על־האדם לאמר מכל עצ־הגן אכל תאכל

Mark 3:4 verse
And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil ? to save life, or to kill ? But they held their peace .

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΕΞΕΣΤΙΝ ΤΟΙς ΣΑΒΒΑΣΙΝ ΑΓΑΨΟΠΟΙΗΣΑΙ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΑΙ ΘΥΧΗΝ ΣΩΣΑΙ Η ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕ ΕΣΙΩΠΩΝ

Jeremiah 51:1 verse
Thus saith the LORD ; Behold, I will raise up against Babylon, and against them that dwell in the midst of them that rise up against me, a destroying wind ;

כה אמר יהוה הנני מעיר על־בבל ואל־ישׁבי לב קמי רוח משׁחית

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting