Search:εγενηψη -> ΕΓΕΝΗΨΗ

εγενηψη


ε γ ε ν η ψ η hex:#949;#947;#949;#957;#951;#968;#951;
Search Google:εγενηψη

Zero אפסMatthew 10:41 verse
He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward ; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.

Ο ΔΕΧΟΜΕΝΟς ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΕΙς ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΙΣΨΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΗΜΘΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΕΧΟΜΕΝΟς ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙς ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΙΣΨΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΗΜΘΕΤΑΙ

Psalms 118:10 verse
All nations compassed me about : but in the name of the LORD will I destroy them.

כל־גוים סבבוני בשׁם יהוה כי אמילם

Genesis 17:11 verse
And ye shall circumcise the flesh of your foreskin ; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.

ונמלתם את בשׂר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting