Search:εγενηψη -> ΕΓΕΝΗΨΗ

εγενηψη


ε γ ε ν η ψ η hex:#949;#947;#949;#957;#951;#968;#951;
Search Google:εγενηψη

Zero אפסRevelation 14:15 verse
And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap : for the time is come for thee to reap ; for the harvest of the earth is ripe .

ΚΑΙ ΑΛΛΟς ΑΓΓΕΛΟς ΕΞΗΛΨΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΡΑΖΩΝ ΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΩ ΚΑΨΗΜΕΝΩ ΕΠΙ ΤΗς ΝΕΦΕΛΗς ΠΕΜΘΟΝ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΨΕΡΙΣΟΝ ΟΤΙ ΗΛΨΕΝ Η ΩΡΑ ΨΕΡΙΣΑΙ ΟΤΙ ΕΞΗΡΑΝΨΗ Ο ΨΕΡΙΣΜΟς ΤΗς ΓΗς

1 Kings 3:16 verse
Then came there two women, that were harlots , unto the king, and stood before him.

אז תבאנה שׁתים נשׁים זנות אל־המלך ותעמדנה לפניו

Genesis 43:23 verse
And he said , Peace be to you, fear not: your God, and the God of your father, hath given you treasure in your sacks : I had your money. And he brought Simeon out unto them.

ויאמר שׁלום לכם אל־תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את־שׁמעון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting