Search:εγενηψη -> ΕΓΕΝΗΨΗ

εγενηψη


ε γ ε ν η ψ η hex:#949;#947;#949;#957;#951;#968;#951;
Search Google:εγενηψη

Zero אפס1 Samuel 9:2 verse
And he had a son, whose name was Saul, a choice young man, and a goodly : and there was not among the children of Israel a goodlier person than he: from his shoulders and upward he was higher than any of the people.

ולו־היה בן ושׁמו שׁאול בחור וטוב ואין אישׁ מבני ישׂראל טוב ממנו משׁכמו ומעלה גבה מכל־העם

Matthew 18:16 verse
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established .

ΕΑΝ ΔΕ ΜΗ ΑΚΟΥΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΕΤΙ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΙΝΑ ΕΠΙ ΣΤΟΜΑΤΟς ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Η ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΨΗ ΠΑΝ ΡΗΜΑ

Zechariah 14:10 verse
All the land shall be turned as a plain from Geba to Rimmon south of Jerusalem : and it shall be lifted up , and inhabited in her place, from Benjamin's gate unto the place of the first gate, unto the corner gate, and from the tower of Hananeel unto the king's winepresses.

יסוב כל־הארץ כערבה מגבע לרמון נגב ירושׁלם וראמה וישׁבה תחתיה למשׁער בנימן עד־מקום שׁער הראשׁון עד־שׁער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך

footer