Search:εγενηψη -> ΕΓΕΝΗΨΗ

εγενηψη


ε γ ε ν η ψ η hex:#949;#947;#949;#957;#951;#968;#951;
Search Google:εγενηψη

Zero אפסIsaiah 37:1 verse
And it came to pass, when king Hezekiah heard it, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of the LORD.

ויהי כשׁמע המלך חזקיהו ויקרע את־בגדיו ויתכס בשׂק ויבא בית יהוה

Luke 6:25 verse
Woe unto you that are full ! for ye shall hunger . Woe unto you that laugh now ! for ye shall mourn and weep .

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΟΙ ΕΜΠΕΠΛΗΣΜΕΝΟΙ ΝΥΝ ΟΤΙ ΠΕΙΝΑΣΕΤΕ ΟΥΑΙ ΟΙ ΓΕΛΩΝΤΕς ΝΥΝ ΟΤΙ ΠΕΝΨΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΛΑΥΣΕΤΕ

Isaiah 28:29 verse
This also cometh forth from the LORD of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.

גמ־זאת מעם יהוה צבאות יצאה הפליא עצה הגדיל תושׁיה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting