Search:ειπεν -> ΕΙΠΕΝ

ειπεν


ε ι π ε ν hex:#949;#953;#960;#949;#957;
Search Google:ειπεν

Zero אפסProverbs 23:31 verse
Look not thou upon the wine when it is red , when it giveth his colour in the cup , when it moveth itself aright.

אל־תרא יין כי יתאדם כי־יתן בכיס עינו יתהלך במישׁרים

Hebrews 10:14 verse
For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified .

ΜΙΑ ΓΑΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΤΕΛΕΙΩΚΕΝ ΕΙς ΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕς ΤΟΥς ΑΓΙΑΖΟΜΕΝΟΥς

Proverbs 24:5 verse
A wise man is strong ; yea, a man of knowledge increaseth strength.

גבר־חכם בעוז ואישׁ־דעת מאמצ־כח

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting