Search:εκεινων -> ΕΚΕΙΝΩΝ

εκεινων


ε κ ε ι ν ω ν hex:#949;#954;#949;#953;#957;#969;#957;
Search Google:εκεινων

Zero אפסJob 20:15 verse
He hath swallowed down riches, and he shall vomit them up again : God shall cast them out of his belly.

חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשׁנו אל

2 Samuel 14:7 verse
And, behold, the whole family is risen against thine handmaid, and they said , Deliver him that smote his brother, that we may kill him, for the life of his brother whom he slew ; and we will destroy the heir also: and so they shall quench my coal which is left , and shall not leave to my husband neither name nor remainder upon the earth.

והנה קמה כל־המשׁפחה על־שׁפחתך ויאמרו תני את־מכה אחיו ונמתהו בנפשׁ אחיו אשׁר הרג ונשׁמידה גם את־היורשׁ וכבו את־גחלתי אשׁר נשׁארה לבלתי שׂומ־לאישׁי שׁם ושׁארית על־פני האדמה

Acts 10:29 verse
Therefore came I unto you without gainsaying, as soon as I was sent for : I ask therefore for what intent ye have sent for me ?

ΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩς ΗΛΨΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΦΨΕΙς ΠΥΝΨΑΝΟΜΑΙ ΟΥΝ ΤΙΝΙ ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΠΕΜΘΑΣΨΕ ΜΕ

footer