Search:εκεινων -> ΕΚΕΙΝΩΝ

εκεινων


ε κ ε ι ν ω ν hex:#949;#954;#949;#953;#957;#969;#957;
Search Google:εκεινων

Zero אפסJudges 9:19 verse
If ye then have dealt truly and sincerely with Jerubbaal and with his house this day, then rejoice ye in Abimelech, and let him also rejoice in you:

ואמ־באמת ובתמים עשׂיתם עמ־ירבעל ועמ־ביתו היום הזה שׂמחו באבימלך וישׂמח גמ־הוא בכם

1 John 4:21 verse
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.

ΚΑΙ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΕΧΟΜΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΙΝΑ Ο ΑΓΑΠΩΝ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ

Leviticus 27:5 verse
And if it be from five years old even unto twenty years old, then thy estimation shall be of the male twenty shekels, and for the female ten shekels.

ואם מבנ־חמשׁ שׁנים ועד בנ־עשׂרים שׁנה והיה ערכך הזכר עשׂרים שׁקלים ולנקבה עשׂרת שׁקלים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting