Search:εκεινων -> ΕΚΕΙΝΩΝ

εκεινων


ε κ ε ι ν ω ν hex:#949;#954;#949;#953;#957;#969;#957;
Search Google:εκεινων

Zero אפסPsalms 89:33 verse
Nevertheless my lovingkindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail .

וחסדי לא־אפיר מעמו ולא־אשׁקר באמונתי

Exodus 29:7 verse
Then shalt thou take the anointing oil, and pour it upon his head, and anoint him.

ולקחת את־שׁמן המשׁחה ויצקת על־ראשׁו ומשׁחת אתו

Daniel 5:19 verse
And for the majesty that he gave him, all people, nations, and languages, trembled and feared before him : whom he would he slew ; and whom he would he kept alive ; and whom he would he set up ; and whom he would he put down .

ומנ־רבותא די יהב־לה כל עממיא אמיא ולשׁניא הוו זאעין ודחלין מנ־קדמוהי די־הוה צבא הוא קטל ודי־הוה צבא הוה מחא ודי־הוה צבא הוה מרים ודי־הוה צבא הוה משׁפיל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting