Search:εκεινων -> ΕΚΕΙΝΩΝ

εκεινων


ε κ ε ι ν ω ν hex:#949;#954;#949;#953;#957;#969;#957;
Search Google:εκεινων

Zero אפסPsalms 18:30 verse
As for God, his way is perfect : the word of the LORD is tried : he is a buckler to all those that trust in him.

האל תמים דרכו אמרת־יהוה צרופה מגן הוא לכל החסים בו

Matthew 12:19 verse
He shall not strive , nor cry ; neither shall any man hear his voice in the streets.

ΟΥΚ ΕΡΙΣΕΙ ΟΥΔΕ ΚΡΑΥΓΑΣΕΙ ΟΥΔΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΙς ΕΝ ΤΑΙς ΠΛΑΤΕΙΑΙς ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΟΥ

Micah 2:6 verse
Prophesy ye not, say they to them that prophesy : they shall not prophesy to them, that they shall not take shame.

אל־תטפו יטיפון לא־יטפו לאלה לא יסג כלמות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting