Search:εκχεω -> ΕΚΧΕΩ

εκχεω


ε κ χ ε ω hex:#949;#954;#967;#949;#969;
Search Google:εκχεω

Zero אפס1 Chronicles 2:11 verse
And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,

ונחשׁון הוליד את־שׂלמא ושׂלמא הוליד את־בעז

1 Samuel 14:2 verse
And Saul tarried in the uttermost part of Gibeah under a pomegranate tree which is in Migron : and the people that were with him were about six hundred men ;

ושׁאול יושׁב בקצה הגבעה תחת הרמון אשׁר במגרון והעם אשׁר עמו כשׁשׁ מאות אישׁ

Romans 5:10 verse
For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled , we shall be saved by his life.

ΕΙ ΓΑΡ ΕΧΨΡΟΙ ΟΝΤΕς ΚΑΤΗΛΛΑΓΗΜΕΝ ΤΩ ΨΕΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΨΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΕΝΤΕς ΣΩΨΗΣΟΜΕΨΑ ΕΝ ΤΗ ΖΩΗ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting