Search:εμμωρ -> ΕΜΜΩΡ

εμμωρ


ε μ μ ω ρ hex:#949;#956;#956;#969;#961;
Search Google:εμμωρ

Zero אפסPsalms 145:2 verse
Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.

בכל־יום אברכך ואהללה שׁמך לעולם ועד

Mark 10:14 verse
But when Jesus saw it, he was much displeased , and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not : for of such is the kingdom of God.

ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥς ΗΓΑΝΑΚΤΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙς ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΡΧΕΣΨΑΙ ΠΡΟς ΜΕ ΜΗ ΚΩΛΥΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΓΑΡ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Matthew 17:11 verse
And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come , and restore all things.

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΨΕΙς ΕΙΠΕΝ ΗΛΙΑς ΜΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΠΑΝΤΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting