Search:εντολην -> ΕΝΤΟΛΗΝ

εντολην


ε ν τ ο λ η ν hex:#949;#957;#964;#959;#955;#951;#957;
Search Google:εντολην

Zero אפסLuke 14:9 verse
And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place ; and thou begin with shame to take the lowest room.

ΚΑΙ ΕΛΨΩΝ Ο ΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΛΕΣΑς ΕΡΕΙ ΣΟΙ ΔΟς ΤΟΥΤΩ ΤΟΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΑΙΣΧΥΝΗς ΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΚΑΤΕΧΕΙΝ

Psalms 97:9 verse
For thou, LORD, art high above all the earth : thou art exalted far above all gods.

כי־אתה יהוה עליון על־כל־הארץ מאד נעלית על־כל־אלהים

Revelation 18:17 verse
For in one hour so great riches is come to nought . And every shipmaster, and all the company in ships, and sailors, and as many as trade by sea, stood afar off,

ΟΤΙ ΜΙΑ ΩΡΑ ΗΡΗΜΩΨΗ Ο ΤΟΣΟΥΤΟς ΠΛΟΥΤΟς ΚΑΙ ΠΑς ΚΥΒΕΡΝΗΤΗς ΚΑΙ ΠΑς Ο ΕΠΙ ΤΟΠΟΝ ΠΛΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΗΝ ΨΑΛΑΣΣΑΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΨΕΝ ΕΣΤΗΣΑΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting