Search:ερχου -> ΕΡΧΟΥ

ερχου


ε ρ χ ο υ hex:#949;#961;#967;#959;#965;
Search Google:ερχου

Zero אפסDeuteronomy 7:3 verse
Neither shalt thou make marriages with them; thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son.

ולא תתחתן בם בתך לא־תתן לבנו ובתו לא־תקח לבנך

John 6:5 verse
When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat ?

ΕΠΑΡΑς ΟΥΝ ΤΟΥς ΟΦΨΑΛΜΟΥς Ο ΙΗΣΟΥς ΚΑΙ ΨΕΑΣΑΜΕΝΟς ΟΤΙ ΠΟΛΥς ΟΧΛΟς ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟς ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟς ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΠΟΨΕΝ ΑΓΟΡΑΣΩΜΕΝ ΑΡΤΟΥς ΙΝΑ ΦΑΓΩΣΙΝ ΟΥΤΟΙ

Isaiah 14:28 verse
In the year that king Ahaz died was this burden.

בשׁנת־מות המלך אחז היה המשׂא הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting