Search:εστιν -> ΕΣΤΙΝ

εστιν


ε σ τ ι ν hex:#949;#963;#964;#953;#957;
Search Google:εστιν

Zero אפסMatthew 22:24 verse
Saying , Master, Moses said , If a man die , having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

ΛΕΓΟΝΤΕς ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΜΩΥΣΗς ΕΙΠΕΝ ΕΑΝ ΤΙς ΑΠΟΨΑΝΗ ΜΗ ΕΧΩΝ ΤΕΚΝΑ ΕΠΙΓΑΜΒΡΕΥΣΕΙ Ο ΑΔΕΛΦΟς ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΣΠΕΡΜΑ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΑΥΤΟΥ

Acts 15:14 verse
Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.

ΣΥΜΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΑΤΟ ΚΑΨΩς ΠΡΩΤΟΝ Ο ΨΕΟς ΕΠΕΣΚΕΘΑΤΟ ΛΑΒΕΙΝ ΕΞ ΕΨΝΩΝ ΛΑΟΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ

Revelation 5:1 verse
And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.

ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΤΟΥ ΚΑΨΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΨΡΟΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ ΕΣΩΨΕΝ ΚΑΙ ΟΠΙΣΨΕΝ ΚΑΤΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΙΝ ΕΠΤΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting