Search:εστιν -> ΕΣΤΙΝ

εστιν


ε σ τ ι ν hex:#949;#963;#964;#953;#957;
Search Google:εστιν

Zero אפסJohn 1:41 verse
He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is , being interpreted , the Christ.

ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΟΥΤΟς ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΣΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΕΥΡΗΚΑΜΕΝ ΤΟΝ ΜΕΣΣΙΑΝ Ο ΕΣΤΙΝ ΜΕΨΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΧΡΙΣΤΟς

Psalms 106:6 verse
We have sinned with our fathers, we have committed iniquity , we have done wickedly .

חטאנו עמ־אבותינו העוינו הרשׁענו

Leviticus 19:22 verse
And the priest shall make an atonement for him with the ram of the trespass offering before the LORD for his sin which he hath done : and the sin which he hath done shall be forgiven him.

וכפר עליו הכהן באיל האשׁם לפני יהוה על־חטאתו אשׁר חטא ונסלח לו מחטאתו אשׁר חטא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting