Search:εστιν -> ΕΣΤΙΝ

εστιν


ε σ τ ι ν hex:#949;#963;#964;#953;#957;
Search Google:εστιν

Exodus 26:25 verse
And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen sockets ; two sockets under one board, and two sockets under another board.

והיו שׁמנה קרשׁים ואדניהם כסף שׁשׁה עשׂר אדנים שׁני אדנים תחת הקרשׁ האחד ושׁני אדנים תחת הקרשׁ האחד

Matthew 12:18 verse
Behold my servant, whom I have chosen ; my beloved, in whom my soul is well pleased : I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.

ΙΔΟΥ Ο ΠΑΙς ΜΟΥ ΟΝ ΗΡΕΤΙΣΑ Ο ΑΓΑΠΗΤΟς ΜΟΥ ΟΝ ΕΥΔΟΚΗΣΕΝ Η ΘΥΧΗ ΜΟΥ ΨΗΣΩ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΤΟΙς ΕΨΝΕΣΙΝ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ

Zechariah 1:20 verse
And the LORD shewed me four carpenters.

ויראני יהוה ארבעה חרשׁים

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting