Search:εστιν -> ΕΣΤΙΝ

εστιν


ε σ τ ι ν hex:#949;#963;#964;#953;#957;
Search Google:εστιν

Zero אפסRomans 8:23 verse
And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body.

ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΕΧΟΝΤΕς ΗΜΕΙς ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙς ΣΤΕΝΑΖΟΜΕΝ ΥΙΟΨΕΣΙΑΝ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΗΜΩΝ

Judges 13:12 verse
And Manoah said , Now let thy words come to pass . How shall we order the child, and how shall we do unto him?

ויאמר מנוח עתה יבא דבריך מה־יהיה משׁפט־הנער ומעשׂהו

2 Kings 2:2 verse
And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee; for the LORD hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, As the LORD liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel.

ויאמר אליהו אל־אלישׁע שׁב־נא פה כי יהוה שׁלחני עד־בית־אל ויאמר אלישׁע חי־יהוה וחי־נפשׁך אמ־אעזבך וירדו בית־אל

footer