Search:εστιν -> ΕΣΤΙΝ

εστιν


ε σ τ ι ν hex:#949;#963;#964;#953;#957;
Search Google:εστιν

Zero אפסMark 10:4 verse
And they said , Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away .

ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΕΠΕΤΡΕΘΕΝ ΜΩΥΣΗς ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΡΑΘΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΑΙ

Isaiah 64:7 verse
And there is none that calleth upon thy name, that stirreth up himself to take hold of thee: for thou hast hid thy face from us, and hast consumed us, because of our iniquities.

ואינ־קורא בשׁמך מתעורר להחזיק בך כי־הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד־עוננו

Jeremiah 25:35 verse
And the shepherds shall have no way to flee , nor the principal of the flock to escape.

ואבד מנוס מנ־הרעים ופליטה מאדירי הצאן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting