Search:ετοιμοι -> ΕΤΟΙΜΟΙ

ετοιμοι


ε τ ο ι μ ο ι hex:#949;#964;#959;#953;#956;#959;#953;
Search Google:ετοιμοι

Zero אפס2 Corinthians 3:12 verse
Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech :

ΕΧΟΝΤΕς ΟΥΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΛΗ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΧΡΩΜΕΨΑ

Revelation 18:15 verse
The merchants of these things, which were made rich by her, shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing ,

ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΥΤΩΝ ΟΙ ΠΛΟΥΤΗΣΑΝΤΕς ΑΠ ΑΥΤΗς ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΨΕΝ ΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΗς ΚΛΑΙΟΝΤΕς ΚΑΙ ΠΕΝΨΟΥΝΤΕς

1 Chronicles 27:5 verse
The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest : and in his course were twenty and four thousand.

שׂר הצבא השׁלישׁי לחדשׁ השׁלישׁי בניהו בנ־יהוידע הכהן ראשׁ ועל מחלקתו עשׂרים וארבעה אלף

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting