Search:εχοντα -> ΕΧΟΝΤΑ

εχοντα


ε χ ο ν τ α hex:#949;#967;#959;#957;#964;#945;
Search Google:εχοντα

Zero אפסHebrews 10:17 verse
And their sins and iniquities will I remember no more.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΟΥ ΜΗ ΜΝΗΣΨΗΣΟΜΑΙ ΕΤΙ

Job 24:10 verse
They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry ;

ערום הלכו בלי לבושׁ ורעבים נשׂאו עמר

Ezekiel 35:13 verse
Thus with your mouth ye have boasted against me, and have multiplied your words against me: I have heard them.

ותגדילו עלי בפיכם והעתרתם עלי דבריכם אני שׁמעתי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting