Search:εψερισψη -> ΕΨΕΡΙΣΨΗ

εψερισψη


ε ψ ε ρ ι σ ψ η hex:#949;#968;#949;#961;#953;#963;#968;#951;
Search Google:εψερισψη

Zero אפס



Romans 11:14 verse
If by any means I may provoke to emulation them which are my flesh, and might save some of them.

ΕΙ ΠΩς ΠΑΡΑΖΗΛΩΣΩ ΜΟΥ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΩΣΩ ΤΙΝΑς ΕΞ ΑΥΤΩΝ

Song of Solomon 6:5 verse
Turn away thine eyes from me, for they have overcome me: thy hair is as a flock of goats that appear from Gilead.

הסבי עיניך מנגדי שׁהם הרהיבני שׂערך כעדר העזים שׁגלשׁו מנ־הגלעד

1 John 3:1 verse
Behold , what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God : therefore the world knoweth us not, because it knew him not.

ΙΔΕΤΕ ΠΟΤΑΠΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΔΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΙΝΑ ΤΕΚΝΑ ΨΕΟΥ ΚΛΗΨΩΜΕΝ ΚΑΙ ΕΣΜΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ Ο ΚΟΣΜΟς ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΗΜΑς ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΓΝΩ ΑΥΤΟΝ





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting