Search:εἰκών -> ΕἸΚΏΝ

εἰκών


ε ἰ κ ώ ν hex:#949;#7984;#954;#974;#957;
Search Google:εἰκών

Nehemiah 7:21 verse
The children of Ater of Hezekiah, ninety and eight.

בני־אטר לחזקיה תשׁעים ושׁמנה

Hebrews 7:12 verse
For the priesthood being changed , there is made of necessity a change also of the law.

ΜΕΤΑΤΙΨΕΜΕΝΗς ΓΑΡ ΤΗς ΙΕΡΩΣΥΝΗς ΕΞ ΑΝΑΓΚΗς ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΨΕΣΙς ΓΙΝΕΤΑΙ

1 Corinthians 1:26 verse
For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:

ΒΛΕΠΕΤΕ ΓΑΡ ΤΗΝ ΚΛΗΣΙΝ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙς

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting