Search:ζ -> Ζ

ζ


ζ hex:#950;
Search Google:ζ

Zero אפסActs 3:12 verse
And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this ? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk ?

ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟς ΑΠΕΚΡΙΝΑΤΟ ΠΡΟς ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΝΔΡΕς ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΤΙ ΨΑΥΜΑΖΕΤΕ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩ Η ΗΜΙΝ ΤΙ ΑΤΕΝΙΖΕΤΕ Ως ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΠΕΠΟΙΗΚΟΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

Isaiah 8:20 verse
To the law and to the testimony : if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.

לתורה ולתעודה אמ־לא יאמרו כדבר הזה אשׁר אינ־לו שׁחר

Exodus 33:19 verse
And he said , I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the LORD before thee; and will be gracious to whom I will be gracious , and will shew mercy on whom I will shew mercy .

ויאמר אני אעביר כל־טובי על־פניך וקראתי בשׁם יהוה לפניך וחנתי את־אשׁר אחן ורחמתי את־אשׁר ארחם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting