Search:ζ -> Ζ

ζ


ζ hex:#950;
Search Google:ζ

Zero אפסHosea 13:11 verse
I gave thee a king in mine anger, and took him away in my wrath.

אתנ־לך מלך באפי ואקח בעברתי

Jeremiah 23:21 verse
I have not sent these prophets, yet they ran : I have not spoken to them, yet they prophesied .

לא־שׁלחתי את־הנבאים והם רצו לא־דברתי אליהם והם נבאו

1 Kings 8:6 verse
And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his place, into the oracle of the house, to the most holy place, even under the wings of the cherubims.

ויבאו הכהנים את־ארון ברית־יהוה אל־מקומו אל־דביר הבית אל־קדשׁ הקדשׁים אל־תחת כנפי הכרובים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting