Search:ζ -> Ζ

ζ


ζ hex:#950;
Search Google:ζ

Zero אפסEzra 7:7 verse
And there went up some of the children of Israel, and of the priests, and the Levites, and the singers , and the porters, and the Nethinims, unto Jerusalem, in the seventh year of Artaxerxes the king.

ויעלו מבני־ישׂראל ומנ־הכהנים והלוים והמשׁררים והשׁערים והנתינים אל־ירושׁלם בשׁנת־שׁבע לארתחשׁסתא המלך

Psalms 21:8 verse
Thine hand shall find out all thine enemies : thy right hand shall find out those that hate thee.

תמצא ידך לכל־איביך ימינך תמצא שׂנאיך

Matthew 21:5 verse
Tell ye the daughter of Sion, Behold , thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of an ass.

ΕΙΠΑΤΕ ΤΗ ΨΥΓΑΤΡΙ ΣΙΩΝ ΙΔΟΥ Ο ΒΑΣΙΛΕΥς ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΟΙ ΠΡΑΥς ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΗΚΩς ΕΠΙ ΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΩΛΟΝ ΥΙΟΝ ΥΠΟΖΥΓΙΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting