Search:ζ -> Ζ

ζ


ζ hex:#950;
Search Google:ζ

Zero אפסGenesis 45:28 verse
And Israel said , It is enough ; Joseph my son is yet alive : I will go and see him before I die .

ויאמר ישׂראל רב עוד־יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות

Acts 16:7 verse
After they were come to Mysia, they assayed to go into Bithynia : but the Spirit suffered them not.

ΕΛΨΟΝΤΕς ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΣΙΑΝ ΕΠΕΙΡΑΖΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΒΙΨΥΝΙΑΝ ΠΟΡΕΥΨΗΝΑΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΑΣΕΝ ΑΥΤΟΥς ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΙΗΣΟΥ

2 Chronicles 3:2 verse
And he began to build in the second day of the second month, in the fourth year of his reign.

ויחל לבנות בחדשׁ השׁני בשׁני בשׁנת ארבע למלכותו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting