Search:θησαυρόσ -> ΘΗΣΑΥΡΌΣ

θησαυρόσ


θ η σ α υ ρ ό σ hex:#952;#951;#963;#945;#965;#961;#972;#963;
Search Google:θησαυρόσ

Ezekiel 30:17 verse
The young men of Aven and of Pibeseth shall fall by the sword : and these cities shall go into captivity.

בחורי און ופי־בסת בחרב יפלו והנה בשׁבי תלכנה

John 13:11 verse
For he knew who should betray him ; therefore said he , Ye are not all clean.

ΗΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΙΠΕΝ ΟΤΙ ΟΥΧΙ ΠΑΝΤΕς ΚΑΨΑΡΟΙ ΕΣΤΕ

Psalms 38:13 verse
But I, as a deaf man, heard not; and I was as a dumb man that openeth not his mouth.

ואני כחרשׁ לא אשׁמע וכאלם לא יפתח־פיו

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting