Search:ιησουν -> ΙΗΣΟΥΝ

ιησουν


ι η σ ο υ ν hex:#953;#951;#963;#959;#965;#957;
Search Google:ιησουν





Numbers 7:21 verse
One young bullock, one ram, one lamb of the first year, for a burnt offering :

פר אחד בנ־בקר איל אחד כבשׂ־אחד בנ־שׁנתו לעלה

Matthew 2:20 verse
Saying , Arise , and take the young child and his mother, and go into the land of Israel : for they are dead which sought the young child's life.

ΛΕΓΩΝ ΕΓΕΡΨΕΙς ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΥ ΕΙς ΓΗΝ ΙΣΡΑΗΛ ΤΕΨΝΗΚΑΣΙΝ ΓΑΡ ΟΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕς ΤΗΝ ΘΥΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Isaiah 33:16 verse
He shall dwell on high : his place of defence shall be the munitions of rocks : bread shall be given him; his waters shall be sure .

הוא מרומים ישׁכן מצדות סלעים משׂגבו לחמו נתן מימיו נאמנים





If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.




footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting