Search:ιωαννην -> ΙΩΑΝΝΗΝ

ιωαννην


ι ω α ν ν η ν hex:#953;#969;#945;#957;#957;#951;#957;
Search Google:ιωαννην

Zero אפסNumbers 14:37 verse
Even those men that did bring up the evil report upon the land, died by the plague before the LORD.

וימתו האנשׁים מוצאי דבת־הארץ רעה במגפה לפני יהוה

Job 18:16 verse
His roots shall be dried up beneath, and above shall his branch be cut off .

מתחת שׁרשׁיו יבשׁו וממעל ימל קצירו

Matthew 28:13 verse
Saying , Say ye , His disciples came by night, and stole him away while we slept .

ΛΕΓΟΝΤΕς ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΝΥΚΤΟς ΕΛΨΟΝΤΕς ΕΚΛΕΘΑΝ ΑΥΤΟΝ ΗΜΩΝ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting