Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסActs 25:25 verse
But when I found that he had committed nothing worthy of death, and that he himself hath appealed to Augustus, I have determined to send him.

ΕΓΩ ΔΕ ΚΑΤΕΛΑΒΟΜΗΝ ΜΗΔΕΝ ΑΞΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΨΑΝΑΤΟΥ ΠΕΠΡΑΧΕΝΑΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΕΚΡΙΝΑ ΠΕΜΠΕΙΝ

2 Chronicles 2:12 verse
Huram said moreover, Blessed be the LORD God of Israel, that made heaven and earth, who hath given to David the king a wise son, endued with prudence and understanding, that might build an house for the LORD, and an house for his kingdom.

ויאמר חורם ברוך יהוה אלהי ישׂראל אשׁר עשׂה את־השׁמים ואת־הארץ אשׁר נתן לדויד המלך בן חכם יודע שׂכל ובינה אשׁר יבנה־בית ליהוה ובית למלכותו

Judges 6:24 verse
Then Gideon built an altar there unto the LORD, and called it Jehovahshalom : unto this day it is yet in Ophrah of the Abiezrites.

ויבן שׁם גדעון מזבח ליהוה ויקרא־לו יהוה שׁלום עד היום הזה עודנו בעפרת אבי העזרי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting