Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסExodus 12:7 verse
And they shall take of the blood, and strike it on the two side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it.

ולקחו מנ־הדם ונתנו על־שׁתי המזוזת ועל־המשׁקוף על הבתים אשׁר־יאכלו אתו בהם

1 Chronicles 28:7 verse
Moreover I will establish his kingdom for ever, if he be constant to do my commandments and my judgments, as at this day.

והכינותי את־מלכותו עד־לעולם אמ־יחזק לעשׂות מצותי ומשׁפטי כיום הזה

Ezekiel 20:42 verse
And ye shall know that I am the LORD, when I shall bring you into the land of Israel, into the country for the which I lifted up mine hand to give it to your fathers.

וידעתם כי־אני יהוה בהביאי אתכם אל־אדמת ישׂראל אל־הארץ אשׁר נשׂאתי את־ידי לתת אותה לאבותיכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting