Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסNumbers 35:5 verse
And ye shall measure from without the city on the east side two thousand cubits, and on the south side two thousand cubits, and on the west side two thousand cubits, and on the north side two thousand cubits ; and the city shall be in the midst : this shall be to them the suburbs of the cities.

ומדתם מחוץ לעיר את־פאת־קדמה אלפים באמה ואת־פאת־נגב אלפים באמה ואת־פאת־ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשׁי הערים

Haggai 1:4 verse
Is it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste ?

העת לכם אתם לשׁבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב

Revelation 21:3 verse
And I heard a great voice out of heaven saying , Behold , the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΦΩΝΗς ΜΕΓΑΛΗς ΕΚ ΤΟΥ ΨΡΟΝΟΥ ΛΕΓΟΥΣΗς ΙΔΟΥ Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΚΗΝΩΣΕΙ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΛΑΟΙ ΑΥΤΟΥ ΕΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟς Ο ΨΕΟς ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΑΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting