Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסProverbs 17:12 verse
Let a bear robbed of her whelps meet a man, rather than a fool in his folly.

פגושׁ דב שׁכול באישׁ ואל־כסיל באולתו

Joshua 20:4 verse
And when he that doth flee unto one of those cities shall stand at the entering of the gate of the city, and shall declare his cause in the ears of the elders of that city, they shall take him into the city unto them, and give him a place, that he may dwell among them.

ונס אל־אחת מהערים האלה ועמד פתח שׁער העיר ודבר באזני זקני העיר־ההיא את־דבריו ואספו אתו העירה אליהם ונתנו־לו מקום וישׁב עמם

1 Chronicles 7:37 verse
Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.

בצר והוד ושׁמא ושׁלשׁה ויתרן ובארא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting