Search:κ -> Κ

κ


κ hex:#954;
Search Google:κ

Zero אפסIsaiah 55:11 verse
So shall my word be that goeth forth out of my mouth : it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please , and it shall prosper in the thing whereto I sent it.

כן יהיה דברי אשׁר יצא מפי לא־ישׁוב אלי ריקם כי אמ־עשׂה את־אשׁר חפצתי והצליח אשׁר שׁלחתיו

2 Kings 20:9 verse
And Isaiah said , This sign shalt thou have of the LORD, that the LORD will do the thing that he hath spoken : shall the shadow go forward ten degrees, or go back ten degrees ?

ויאמר ישׁעיהו זה־לך האות מאת יהוה כי יעשׂה יהוה את־הדבר אשׁר דבר הלך הצל עשׂר מעלות אמ־ישׁוב עשׂר מעלות

Psalms 145:7 verse
They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.

זכר רב־טובך יביעו וצדקתך ירננו

footer