Search:καινην -> ΚΑΙΝΗΝ

καινην


κ α ι ν η ν hex:#954;#945;#953;#957;#951;#957;
Search Google:καινην

Zero אפסMatthew 1:4 verse
And Aram begat Aminadab ; and Aminadab begat Naasson ; and Naasson begat Salmon ;

ΑΡΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΝΑΑΣΣΩΝ ΝΑΑΣΣΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΣΑΛΜΩΝ

2 Corinthians 5:17 verse
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature : old things are passed away ; behold , all things are become new.

ΩΣΤΕ ΕΙ ΤΙς ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙς ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΗΛΨΕΝ ΙΔΟΥ ΓΕΓΟΝΕΝ ΚΑΙΝΑ

Matthew 17:18 verse
And Jesus rebuked the devil ; and he departed out of him : and the child was cured from that very hour.

ΚΑΙ ΕΠΕΤΙΜΗΣΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥς ΚΑΙ ΕΞΗΛΨΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΨΕΡΑΠΕΥΨΗ Ο ΠΑΙς ΑΠΟ ΤΗς ΩΡΑς ΕΚΕΙΝΗς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting