Search:κακου -> ΚΑΚΟΥ

κακου


κ α κ ο υ hex:#954;#945;#954;#959;#965;
Search Google:κακου

Zero אפס1 Chronicles 6:20 verse
Of Gershom ; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,

לגרשׁום לבני בנו יחת בנו זמה בנו

Matthew 12:37 verse
For by thy words thou shalt be justified , and by thy words thou shalt be condemned .

ΕΚ ΓΑΡ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΩΨΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΨΗΣΗ

2 Kings 14:6 verse
But the children of the murderers he slew not: according unto that which is written in the book of the law of Moses, wherein the LORD commanded , saying , The fathers shall not be put to death for the children, nor the children be put to death for the fathers ; but every man shall be put to death for his own sin.

ואת־בני המכים לא המית ככתוב בספר תורת־משׁה אשׁר־צוה יהוה לאמר לא־יומתו אבות על־בנים ובנים לא־יומתו על־אבות כי אמ־אישׁ בחטאו ימות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting