Search:καπνόσ -> ΚΑΠΝΌΣ

καπνόσ


κ α π ν ό σ hex:#954;#945;#960;#957;#972;#963;
Search Google:καπνόσ

Zero אפסNumbers 16:27 verse
So they gat up from the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram, on every side : and Dathan and Abiram came out , and stood in the door of their tents, and their wives, and their sons, and their little children.

ויעלו מעל משׁכנ־קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשׁיהם ובניהם וטפם

Proverbs 7:19 verse
For the goodman is not at home, he is gone a long journey :

כי אין האישׁ בביתו הלך בדרך מרחוק

1 Kings 22:39 verse
Now the rest of the acts of Ahab, and all that he did , and the ivory house which he made , and all the cities that he built , are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel ?

ויתר דברי אחאב וכל־אשׁר עשׂה ובית השׁן אשׁר בנה וכל־הערים אשׁר בנה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting