Search:κατοικει -> ΚΑΤΟΙΚΕΙ

κατοικει


κ α τ ο ι κ ε ι hex:#954;#945;#964;#959;#953;#954;#949;#953;
Search Google:κατοικει

Zero אפסJeremiah 30:12 verse
For thus saith the LORD, Thy bruise is incurable , and thy wound is grievous .

כי כה אמר יהוה אנושׁ לשׁברך נחלה מכתך

1 Kings 13:22 verse
But camest back , and hast eaten bread and drunk water in the place, of the which the LORD did say to thee, Eat no bread, and drink no water ; thy carcase shall not come unto the sepulchre of thy fathers.

ותשׁב ותאכל לחם ותשׁת מים במקום אשׁר דבר אליך אל־תאכל לחם ואל־תשׁת מים לא־תבוא נבלתך אל־קבר אבתיך

Revelation 11:16 verse
And the four and twenty elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces, and worshipped God,

ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΕς ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΨΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΟΥς ΨΡΟΝΟΥς ΑΥΤΩΝ ΕΠΕΣΑΝ ΕΠΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΤΩ ΨΕΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting