Search:κεφαλή -> ΚΕΦΑΛΉ

κεφαλή


κ ε φ α λ ή hex:#954;#949;#966;#945;#955;#942;
Search Google:κεφαλή

John 8:35 verse
And the servant abideth not in the house for ever : but the Son abideth ever.

Ο ΔΕ ΔΟΥΛΟς ΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΕΙς ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ Ο ΥΙΟς ΜΕΝΕΙ ΕΙς ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

1 Chronicles 2:6 verse
And the sons of Zerah ; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara : five of them in all.

ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשׁה

2 Corinthians 7:12 verse
Wherefore , though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong , nor for his cause that suffered wrong , but that our care for you in the sight of God might appear unto you.

ΑΡΑ ΕΙ ΚΑΙ ΕΓΡΑΘΑ ΥΜΙΝ ΟΥΧ ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΣΑΝΤΟς ΑΛΛ ΟΥΔΕ ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΨΕΝΤΟς ΑΛΛ ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΩΨΗΝΑΙ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ ΥΜΩΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΠΡΟς ΥΜΑς ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting