Search:κεφαλην -> ΚΕΦΑΛΗΝ

κεφαλην


κ ε φ α λ η ν hex:#954;#949;#966;#945;#955;#951;#957;
Search Google:κεφαλην

Zero אפסZechariah 5:7 verse
And, behold, there was lifted up a talent of lead : and this is a woman that sitteth in the midst of the ephah.

והנה ככר עפרת נשׂאת וזאת אשׁה אחת יושׁבת בתוך האיפה

1 Chronicles 6:60 verse
And out of the tribe of Benjamin ; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.

וממטה בנימן את־גבע ואת־מגרשׁיה ואת־עלמת ואת־מגרשׁיה ואת־ענתות ואת־מגרשׁיה כל־עריהם שׁלשׁ־עשׂרה עיר במשׁפחותיהם

Numbers 33:13 verse
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.

ויסעו מדפקה ויחנו באלושׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting