Search:κεφαλην -> ΚΕΦΑΛΗΝ

κεφαλην


κ ε φ α λ η ν hex:#954;#949;#966;#945;#955;#951;#957;
Search Google:κεφαλην

Zero אפסTitus 2:15 verse
These things speak , and exhort , and rebuke with all authority. Let no man despise thee.

ΤΑΥΤΑ ΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗς ΕΠΙΤΑΓΗς ΜΗΔΕΙς ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙΤΩ

1 Chronicles 6:1 verse
The sons of Levi ; Gershon, Kohath, and Merari.

בני לוי גרשׁון קהת ומררי

Genesis 6:5 verse
And GOD saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.

וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל־יצר מחשׁבת לבו רק רע כל־היום

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting