Search:κυματα -> ΚΥΜΑΤΑ

κυματα


κ υ μ α τ α hex:#954;#965;#956;#945;#964;#945;
Search Google:κυματα

Zero אפסEphesians 6:16 verse
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.

ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΑΝΑΛΑΒΟΝΤΕς ΤΟΝ ΨΥΡΕΟΝ ΤΗς ΠΙΣΤΕΩς ΕΝ Ω ΔΥΝΗΣΕΣΨΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΒΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΤΑ ΠΕΠΥΡΩΜΕΝΑ ΣΒΕΣΑΙ

Acts 10:14 verse
But Peter said , Not so, Lord ; for I have never eaten any thing that is common or unclean.

Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟς ΕΙΠΕΝ ΜΗΔΑΜΩς ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΓΟΝ ΠΑΝ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΑΚΑΨΑΡΤΟΝ

Leviticus 26:5 verse
And your threshing shall reach unto the vintage, and the vintage shall reach unto the sowing time : and ye shall eat your bread to the full, and dwell in your land safely.

והשׂיג לכם דישׁ את־בציר ובציר ישׂיג את־זרע ואכלתם לחמכם לשׂבע וישׁבתם לבטח בארצכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting