Search:καϊνάν -> ΚΑΪΝΆΝ

καϊνάν


κ α ϊ ν ά ν hex:#954;#945;#970;#957;#940;#957;
Search Google:καϊνάν

Zero אפסMark 12:21 verse
And the second took her, and died , neither left he any seed : and the third likewise.

ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟς ΕΛΑΒΕΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΑΠΕΨΑΝΕΝ ΜΗ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ ΣΠΕΡΜΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟς ΩΣΑΥΤΩς

Mark 14:55 verse
And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death ; and found none.

ΟΙ ΔΕ ΑΡΧΙΕΡΕΙς ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΖΗΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΕΙς ΤΟ ΨΑΝΑΤΩΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΥΧ ΗΥΡΙΣΚΟΝ

Job 3:12 verse
Why did the knees prevent me? or why the breasts that I should suck ?

מדוע קדמוני ברכים ומה־שׁדים כי אינק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting