Search:καϊνάν -> ΚΑΪΝΆΝ

καϊνάν


κ α ϊ ν ά ν hex:#954;#945;#970;#957;#940;#957;
Search Google:καϊνάν

Zero אפס2 Chronicles 6:16 verse
Now therefore, O LORD God of Israel, keep with thy servant David my father that which thou hast promised him, saying , There shall not fail thee a man in my sight to sit upon the throne of Israel ; yet so that thy children take heed to their way to walk in my law, as thou hast walked before me.

ועתה יהוה אלהי ישׂראל שׁמר לעבדך דויד אבי את אשׁר דברת לו לאמר לא־יכרת לך אישׁ מלפני יושׁב על־כסא ישׂראל רק אמ־ישׁמרו בניך את־דרכם ללכת בתורתי כאשׁר הלכת לפני

Proverbs 7:10 verse
And, behold, there met him a woman with the attire of an harlot , and subtil of heart.

והנה אשׁה לקראתו שׁית זונה ונצרת לב

Genesis 24:19 verse
And when she had done giving him drink , she said , I will draw water for thy camels also, until they have done drinking .

ותכל להשׁקתו ותאמר גם לגמליך אשׁאב עד אמ־כלו לשׁתת

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting