Search:καῖσαρ -> ΚΑῖΣΑΡ

καῖσαρ


κ α ῖ σ α ρ hex:#954;#945;#8150;#963;#945;#961;
Search Google:καῖσαρ

Zero אפסLuke 7:38 verse
And stood at his feet behind him weeping , and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

ΚΑΙ ΣΤΑΣΑ ΟΠΙΣΩ ΠΑΡΑ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΤΟΙς ΔΑΚΡΥΣΙΝ ΗΡΞΑΤΟ ΒΡΕΧΕΙΝ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΙς ΨΡΙΞΙΝ ΤΗς ΚΕΦΑΛΗς ΑΥΤΗς ΕΞΕΜΑΣΣΕΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΙΛΕΙ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΙΦΕΝ ΤΩ ΜΥΡΩ

Psalms 107:26 verse
They mount up to the heaven, they go down again to the depths : their soul is melted because of trouble.

יעלו שׁמים ירדו תהומות נפשׁם ברעה תתמוגג

Exodus 35:18 verse
The pins of the tabernacle, and the pins of the court, and their cords,

את־יתדת המשׁכן ואת־יתדת החצר ואת־מיתריהם

footer