Search:καῖσαρ -> ΚΑῖΣΑΡ

καῖσαρ


κ α ῖ σ α ρ hex:#954;#945;#8150;#963;#945;#961;
Search Google:καῖσαρ

Zero אפסJeremiah 48:33 verse
And joy and gladness is taken from the plentiful field, and from the land of Moab ; and I have caused wine to fail from the winepresses : none shall tread with shouting ; their shouting shall be no shouting.

ונאספה שׂמחה וגיל מכרמל ומארץ מואב ויין מיקבים השׁבתי לא־ידרך הידד הידד לא הידד

2 Kings 5:8 verse
And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying , Wherefore hast thou rent thy clothes ? let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel.

ויהי כשׁמע אלישׁע אישׁ־האלהים כי־קרע מלכ־ישׂראל את־בגדיו וישׁלח אל־המלך לאמר למה קרעת בגדיך יבא־נא אלי וידע כי ישׁ נביא בישׂראל

Deuteronomy 2:23 verse
And the Avims which dwelt in Hazerim, even unto Azzah, the Caphtorims, which came forth out of Caphtor, destroyed them, and dwelt in their stead.>

והעוים הישׁבים בחצרים עד־עזה כפתרים היצאים מכפתור השׁמידם וישׁבו תחתם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting