Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסExodus 24:10 verse
And they saw the God of Israel : and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness.

ויראו את אלהי ישׂראל ותחת רגליו כמעשׂה לבנת הספיר וכעצם השׁמים לטהר

Genesis 28:22 verse
And this stone, which I have set for a pillar, shall be God's house : and of all that thou shalt give me I will surely give the tenth unto thee.

והאבן הזאת אשׁר־שׂמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשׁר תתנ־לי עשׂר אעשׂרנו לך

Hosea 8:14 verse
For Israel hath forgotten his Maker , and buildeth temples ; and Judah hath multiplied fenced cities : but I will send a fire upon his cities, and it shall devour the palaces thereof.

וישׁכח ישׂראל את־עשׂהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושׁלחתי־אשׁ בעריו ואכלה ארמנתיה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting