Search:λ -> Λ

λ


λ hex:#955;
Search Google:λ

Zero אפסActs 8:23 verse
For I perceive that thou art in the gall of bitterness, and in the bond of iniquity.

ΕΙς ΓΑΡ ΧΟΛΗΝ ΠΙΚΡΙΑς ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΑΔΙΚΙΑς ΟΡΩ ΣΕ ΟΝΤΑ

Deuteronomy 18:5 verse
For the LORD thy God hath chosen him out of all thy tribes, to stand to minister in the name of the LORD, him and his sons for ever.

כי בו בחר יהוה אלהיך מכל־שׁבטיך לעמד לשׁרת בשׁמ־יהוה הוא ובניו כל־הימים

Psalms 145:17 verse
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.

צדיק יהוה בכל־דרכיו וחסיד בכל־מעשׂיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting