Search:λεγει -> ΛΕΓΕΙ

λεγει


λ ε γ ε ι hex:#955;#949;#947;#949;#953;
Search Google:λεγει

Zero אפסRevelation 22:19 verse
And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book.

ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΙς ΑΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗς ΠΡΟΦΗΤΕΙΑς ΤΑΥΤΗς ΑΦΕΛΕΙ Ο ΨΕΟς ΤΟ ΜΕΡΟς ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΗς ΖΩΗς ΚΑΙ ΕΚ ΤΗς ΠΟΛΕΩς ΤΗς ΑΓΙΑς ΤΩΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΒΙΒΛΙΩ ΤΟΥΤΩ

Matthew 6:32 verse
for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΤΑΥΤΑ ΤΑ ΕΨΝΗ ΕΠΙΖΗΤΟΥΣΙΝ ΟΙΔΕΝ ΓΑΡ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ Ο ΟΥΡΑΝΙΟς ΟΤΙ ΧΡΗΖΕΤΕ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ

Revelation 13:15 verse
And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak , and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed .

ΚΑΙ ΕΔΟΨΗ ΑΥΤΗ ΔΟΥΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΨΗΡΙΟΥ ΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΗ Η ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΨΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ ΙΝΑ ΟΣΟΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΣΙΝ ΤΗ ΕΙΚΟΝΙ ΤΟΥ ΨΗΡΙΟΥ ΑΠΟΚΤΑΝΨΩΣΙΝ

footer