Search:ληνον -> ΛΗΝΟΝ

ληνον


λ η ν ο ν hex:#955;#951;#957;#959;#957;
Search Google:ληνον

Zero אפסPsalms 110:4 verse
The LORD hath sworn , and will not repent , Thou art a priest for ever after the order of Melchizedek.

נשׁבע יהוה ולא ינחם אתה־כהן לעולם על־דברתי מלכי־צדק

1 Chronicles 10:14 verse
And enquired not of the LORD : therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse.

ולא־דרשׁ ביהוה וימיתהו ויסב את־המלוכה לדויד בנ־ישׁי

Jeremiah 52:20 verse
The two pillars, one sea, and twelve brasen bulls that were under the bases, which king Solomon had made in the house of the LORD : the brass of all these vessels was without weight.

העמודים שׁנים הים אחד והבקר שׁנימ־עשׂר נחשׁת אשׁר־תחת המכנות אשׁר עשׂה המלך שׁלמה לבית יהוה לא־היה משׁקל לנחשׁתם כל־הכלים האלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting