Search:ληνον -> ΛΗΝΟΝ

ληνον


λ η ν ο ν hex:#955;#951;#957;#959;#957;
Search Google:ληνον

Zero אפסPsalms 144:2 verse
My goodness, and my fortress ; my high tower, and my deliverer ; my shield, and he in whom I trust ; who subdueth my people under me.

חסדי ומצודתי משׂגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי

Proverbs 31:15 verse
She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.

ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה

Matthew 13:24 verse
Another parable put he forth unto them, saying , The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field :

ΑΛΛΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΠΑΡΕΨΗΚΕΝ ΑΥΤΟΙς ΛΕΓΩΝ ΩΜΟΙΩΨΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΝΨΡΩΠΩ ΣΠΕΙΡΑΝΤΙ ΚΑΛΟΝ ΣΠΕΡΜΑ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting