Search:ληνον -> ΛΗΝΟΝ

ληνον


λ η ν ο ν hex:#955;#951;#957;#959;#957;
Search Google:ληνον

Zero אפס1 Kings 19:8 verse
And he arose , and did eat and drink , and went in the strength of that meat forty days and forty nights unto Horeb the mount of God.

ויקם ויאכל וישׁתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלהים חרב

Acts 3:26 verse
Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.

ΥΜΙΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΣΑς Ο ΨΕΟς ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑ ΥΜΑς ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΙΩΝ ΥΜΩΝ

1 Thessalonians 4:13 verse
But I would not have you to be ignorant , brethren, concerning them which are asleep , that ye sorrow not, even as others which have no hope.

ΟΥ ΨΕΛΟΜΕΝ ΔΕ ΥΜΑς ΑΓΝΟΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΛΥΠΗΣΨΕ ΚΑΨΩς ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕς ΕΛΠΙΔΑ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting