Search:ληνον -> ΛΗΝΟΝ

ληνον


λ η ν ο ν hex:#955;#951;#957;#959;#957;
Search Google:ληνον

Zero אפסPsalms 92:12 verse
The righteous shall flourish like the palm tree : he shall grow like a cedar in Lebanon.

צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישׂגה

Isaiah 41:11 verse
Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded : they shall be as nothing; and they that strive with thee shall perish .

הן יבשׁו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשׁי ריבך

John 11:9 verse
Jesus answered , Are there not twelve hours in the day ? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΙΗΣΟΥς ΟΥΧΙ ΔΩΔΕΚΑ ΩΡΑΙ ΕΙΣΙΝ ΤΗς ΗΜΕΡΑς ΕΑΝ ΤΙς ΠΕΡΙΠΑΤΗ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΩς ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΒΛΕΠΕΙ

footer